Individual Elements

←1P6
1P8→

1P7

Elements Used in 1P7
 1. 1p6c  1P7d
 2. 1d1  1P7d

Ad naturam substantiæ pertinet existere.

DEMONSTRATIO: Substantia non potest produci ab alio (per corollarium propositionis præcedentis); erit itaque causa sui id est (per definitionem 1) ipsius essentia involvit necessario existentiam sive ad ejus naturam pertinet existere. Q.E.D.

Wezentlijk te zijn behoort tot de natuur van een zelfstandigheit.

Betoging.--Een zelfstandigheit kan (volgens de Toegift van de voorgaande Voorstelling) niet van iets anders voortgebracht worden. Zy zal dan d'oorzaak van zich zelve wezen: dat is, (volgens d' eerste Bepaling) haar wezentheit sluit nootzakelijk de wezentlijkheit in; of wezentlijk te zijn behoort tot haar natuur: gelijk te betogen stond.

Existence belongs to the nature of substances.

Proof.--Substance cannot be produced by anything external (Corollary, Prop vi.), it must, therefore, be its own cause--that is, its essence necessarily involves existence, or existence belongs to its nature.
Elements in Which 1P7 is Used
 1. 1P7  1p8d
 2. 1P7  1p8s1
 3. 1P7  1p8s2
 4. 1P7  1p11d
 5. 1P7  1p11a1
 6. 1P7  1p11a2
 7. 1P7  1p12d
 8. 1P7  1p19d
 9. 1P7  2p10d