Individual Elements

←1P4
1P6→

1P5

Elements Used in 1P5
 1. 1p4  1P5d
 2. 1p1  1P5d
 3. 1d3  1P5d
 4. 1a6  1P5d

In rerum natura non possunt dari duæ aut plures substantiæ ejusdem naturæ sive attributi.

DEMONSTRATIO: Si darentur plures distinctæ, deberent inter se distingui vel ex diversitate attributorum vel ex diversitate affectionum (per propositionem præcedentem). Si tantum ex diversitate attributorum, concedetur ergo non dari nisi unam ejusdem attributi. At si ex diversitate affectionum, cum substantia sit prior natura suis affectionibus (per propositionem 1) depositis ergo affectionibus et in se considerata hoc est (per definitionem 3 et axioma 6) vere considerata, non poterit concipi ab alia distingui hoc est (per propositionem præcedentem) non poterunt dari plures sed tantum una. Q.E.D.

In de natuur konnen geen twee, of meer izelfstandigheden van een zelfde natuur, of toeëigening gestelt worden.

Betoging.--Indien 'er twee, of meer onderscheide zelfstandigheden gestelt wierden, zo moesten zy of door de verscheidenheit der toeëigeningen, of door de verscheidenheit der aandoeningen (volgens de voorgaande Voorstelling) van malkander onderscheiden worden. Indien dit alleenlijk door de verscheidenheit der toeëigeningen gestelt word, zo staat men toe dat 'er niet meer dan een enige van een en de zelfde toeëigening is. Maar indien de zelfstandigheden alleenlijk door de verkheidenheit van hun aandoeningen onderscheiden zijn, dewijl de zelfstandigheit uit haar natuur eerder is, dan haar aandoeningen; (volgens d'eerste Voorstelling) zo zal men, als men d'aandoeningen ter zijden stelt, en de zelfstandigheit in zich aanmerkt, dat is (volgens de darde en zeste Bepaling) warelijk aanmerkt, niet konnen bevatten dat d' een van d' ander onderscheiden is: dat is (volgens de voorgaande Voorstelling) men zal geen twee, of meer, maar alleenlijk een, konnen stellen; gelijk te betogen stond.

There cannot exist in the universe two or more substances having the same nature or attribute.

Proof.--If several distinct substances be granted, they must be distinguished one from the other, either by the difference of their attributes, or by the difference of their modifications (Prop. iv.). If only by the difference of their attributes, it will be granted that there cannot be more than one with an identical attribute. If by the difference of their modifications--as substance is naturally prior to its modifications (Prop. i.),--it follows that setting the modifications aside, and considering substance in itself, that is truly, (Deff. iii. and vi.), there cannot be conceived one substance different from another,--that is (by Prop. iv.), there cannot be granted several substances, but one substance only. Q.E.D.
Elements in Which 1P5 is Used
 1. 1P5  1p6d
 2. 1P5  1p8d
 3. 1P5  1p12d
 4. 1P5  1p13d
 5. 1P5  1p14d
 6. 1P5  1p15s
 7. 1P5  2p10s
 8. 1P5  2l1d