Individual Elements

←1P35
2D1→

1P36

Elements Used in 1P36
  1. 1p25c  1P36d
  2. 1p34  1P36d
  3. 1p16  1P36d

Nihil existit ex cujus natura aliquis effectus non sequatur.

DEMONSTRATIO: Quicquid existit, Dei naturam sive essentiam certo et determinato modo exprimit (per corollarium propositionis 25) hoc est (per propositionem 34) quicquid existit, Dei potentiam quæ omnium rerum causa est, certo et determinato modo exprimit adeoque (per propositionem 16) ex eo aliquis effectus sequi debet. Q.E.D.

Daar is niets, uit welks natuur niet enig gewrocht volgt.

Betoging.--Alles, dat 'er is, drukt op een zekere en bepaalde wijze Gods natuur, ofiwezentheit uit: (volgens de Toegift van de vijfëntwintigste Voorstelling in dit deel) dat is (volgens de vierëndartigste Voorstelling van dit deel) al 't geen, 't welk is, drukt op een zekere en bepaalde wijze Gods vermogen uit, dat d' oorzaak van alle dingen is. Dieshalven, (volgens de zestiende Voorstelling van dit deel) uit al 't geen, dat is, moet enig gewrocht volgen; elijk te betogen stond.

There is no cause from whose nature some effect does not follow.

Proof.--Whatsoever exists expresses God's nature or essence in a given conditioned manner (by Prop. xxv., Coroll.); that is, (by Prop. xxxiv.), whatsoever exists, expresses in a given conditioned manner God's power, which is the cause of all things, therefore an effect must (by Prop. xvi.) necessarily follow. Q.E.D.
Elements in Which 1P36 is Used
  1. 1P36  2p13d
  2. 1P36  3p1d
  3. 1P36  3p7d
  4. 1P36  5p4s