Individual Elements

←1P33
1P35→

1P34

Elements Used in 1P34
  1. 1p11  1P34d
  2. 1p16  1P34d
  3. 1p16c  1P34d

Dei potentia est ipsa ipsius essentia.

DEMONSTRATIO: Ex sola enim necessitate Dei essentiæ sequitur Deum esse causam sui (per propositionem 11) et (per propositionem 16 ejusque corollarium) omnium rerum. Ergo potentia Dei qua ipse et omnia sunt et agunt, est ipsa ipsius essentia. Q.E.D.

Gods vermogen is niets anders, dan zijn wezentheit zelve.

Betoging--Want uit d'enige nootzakelijkheit van Gods wezentheit volgt, (volgens d' elfde Voorstelling van dit deel) dat God d' oorzaak van zich, en (volgens de Zestiende Voorstelling van dit deel, en der zelfder Toegift) ook d' oorzaak van alle dingen is. Dieshalven, Gods vermogen, door 't welk hy, en alle dingen zijn, en werken, is zijn wezentheit zelve; elijk te betogen stond.

God's power is identical with his essence.

Proof.--From the sole necessity of the essence of God it follows that God is the cause of himself (Prop. xi.) and of all things (Prop. xvi. and Coroll.). Wherefore the power of God, by which he and all things are and act, is identical with his essence. Q.E.D.
Elements in Which 1P34 is Used
  1. 1P34  1p35d
  2. 1P34  1p36d
  3. 1P34  2p3s
  4. 1P34  3p6d
  5. 1P34  4p4d