Individual Elements

←1P29
1P31→

1P30

Elements Used in 1P30
  1. 1a6  1P30d
  2. 1p14c1  1P30d
  3. 1p15  1P30d

Intellectus actu finitus aut actu infinitus Dei attributa Deique affectiones comprehendere debet et nihil aliud.

DEMONSTRATIO: Idea vera debet convenire cum suo ideato (per axioma 6) hoc est (ut per se notum) id quod in intellectu objective continetur, debet necessario in natura dari. Atqui in natura (per corollarium I propositionis 14) non nisi una substantia datur nempe Deus nec ullæ aliæ affectiones (per propositionem 15) quam quæ in Deo sunt et quæ (per eandem propositionem) sine Deo nec esse nec concipi possunt; ergo intellectus actu finitus aut actu infinitus Dei attributa Deique affectiones comprehendere debet et nihil aliud. Q.E.D.

Een dadelijk verstant, dat eindig, of onëindig is, moet Gods toeëigeningen, en Gods aandoeningen, en niets anders, bevatten.

Betoging.--Een waar denkbeelt moet met de zaak, daar afhet een denkbeelt is, overëenkomen, olgens de zeste Kundigheit; dat is (gelijk door zich blijkt) het geen, dat in 't verstant voorwerpelijk begrepen word, moet nootzakelijk in de natuur zijn: maar (volgens d' eerste Toegift van de veertiendewVoorstelling in dit deel) in de natuur is niet meer, dan een enige zelfstandigheit, namelijk God, en (volgens de vijftiende Voorstelling van dit deel) geen andere aandoeningen, dan die in God zijn, en die (volgens de zelfde Voorstelling) niet zonder God konnen wezen, noch bevat worden. Dieshalven, een dadelijk verstant, 't zy eindig of onëindig, moet Godsbtoeëigeningen, en Gods aandoeningen, en niets anders begrijpen; gelijk te betogen stond.

Intellect, in function (actu) finite, or in function infinite, must comprehend the attributes of God and the modifications of God, and nothing else.

Proof.--A true idea must agree with its object (Ax. vi.); in other words (obviously), that which is contained in the intellect in representation must necessarily be granted in nature. But in nature (by Prop. xiv., Coroll. i.) there is no substance save God, nor any modifications save those (Prop. xv.) which are in God, and cannot without God either be or be conceived. Therefore the intellect, in function finite, or in function infinite, must comprehend the attributes of God and the modifications of God, and nothing else. Q.E.D.
Elements in Which 1P30 is Used
  1. 1P30  2p4d