Individual Elements

←1P21
1P23→

1P22

Elements Used in 1P22
  1. 1p11  1P22d
  2. 1d2  1P22d
  3. 1p20c2  1P22d

Quicquid ex aliquo Dei attributo quatenus modificatum est tali modificatione quæ et necessario et infinita per idem existit, sequitur, debet quoque et necessario et infinitum existere.

DEMONSTRATIO: Hujus propositionis demonstratio procedit eodem modo ac demonstratio præcedentis.

Al 't geen, dat uit een van Gods toeëigeningen, voor zo veel zy met een wijze is aangedaan, die uit kracht van deze toeëigening onëindig en eeuwig is, volgt, moet ook nootzakelijk eeuwig en onëindig wezen.

Betoging.--De Betoging van deze Voorstelling gaat op de zelfde wijze voort, als die van de voorgaande Voorstelling.

Whatsoever follows from any attribute of God, in so far as it is modified by a modification, which exists necessarily and as infinite, through the said attribute, must also exist necessarily and as infinite.

Proof.--The proof of this proposition is similar to that of the preceding one.
Elements in Which 1P22 is Used
  1. 1P22  1p23d
  2. 1P22  1p28d
  3. 1P22  2p11d