Individual Elements

←1P1
1P3→

1P2

Elements Used in 1P2
  1. 1d3  1P2d

Duæ substantiæ diversa attributa habentes nihil inter se commune habent.

DEMONSTRATIO: Patet etiam ex definitione 3. Unaquæque enim in se debet esse et per se debet concipi sive conceptus unius conceptum alterius non involvit.

Twee zelfstandigheden, twee verscheide toeëigeningen hebbende, hebben niets met malkander gemeen.

Betoging.--Dit blijkt ook uit de darde Bepaling: want yder zelfstandigheit moet in zich zelve zijn, en door zich zelve bevat worden: of anders, de bevatting van d'een sluit de bevatting van d'ander niet in.

Two substances whose attributes are different have nothing in common.

Proof.--Also evident from Def. iii. For each must exist in itself, and be conceived through itself; in other words, the conception of one does not imply the conception of the other.
Elements in Which 1P2 is Used
  1. 1P2  1p6d
  2. 1P2  1p11a1
  3. 1P2  1p12d