Individual Elements

←1A7
1P2→

1P1

Elements Used in 1P1
  1. 1d3  1P1d
  2. 1d5  1P1d

Substantia prior est natura suis affectionibus.

DEMONSTRATIO: Patet ex definitione 3 et 5.

De zelfstandigheit is eerder in natuur, dan haar aandoeningen.

Betoging.--Dit blijkt uit de voorgaande darde en vijfde Bepaling.

Substance is by nature prior to its modifications.

Proof.--This is clear from Def. iii. and v.
Elements in Which 1P1 is Used
  1. 1P1  1p5d