Individual Elements

←1D7
1A1→

1D8

Elements Used in 1D8

N/A

Per æternitatem intelligo ipsam existentiam quatenus ex sola rei æternæ definitione necessario sequi concipitur.

EXPLICATIO : Talis enim existentia ut æterna veritas sicut rei essentia concipitur proptereaque per durationem aut tempus explicari non potest tametsi duratio principio et fine carere concipiatur.

By eeuwigheit versta ik de wezentlijkheit zelve, voor zo veel zy bevat word nootzakelijk uit de bepaling van d'eeuwige zaak alleen te volgen.

Verklaring.--Want zodanige wezentlijkheit, gelijk de wezentheit van een zaak, word als een eeuwige waarheit bevat, en kan dieshalven door geen during, of tijt uitgedrukt worden, schoon men de during zonder begin en einde bevat.

By eternity, I mean existence itself, in so far as it is conceived necessarily to follow solely from the definition of that which is eternal.

Explanation.--Existence of this kind is conceived as an eternal truth, like the essence of a thing, and, therefore, cannot be explained by means of continuance or time, though continuance may be conceived without a beginning or end.
Elements in Which 1D8 is Used
  1. 1D8  1p19d
  2. 1D8  1p20d
  3. 1D8  1p23d
  4. 1D8  5p29d
  5. 1D8  5p30d