Individual Elements

←1D6
1D8→

1D7

Elements Used in 1D7

N/A

Ea res libera dicitur quæ ex sola suæ naturæ necessitate existit et a se sola ad agendum determinatur. Necessaria autem vel potius coacta quæ ab alio determinatur ad existendum et operandum certa ac determinata ratione.

Deze zaak word gezegt vry te zijn, de welke alleenlijk uit de nootzakelijkheit van haar natuur wezentlijk is, en van zich alleen tot iets te werken bepaalt word: maar die nootzakelijk, of eerder gedwongen, de welke van een andere bepaalt word op zekere wijze wezentlijk te zijn, en te werken.

That thing is called free, which exists solely by the necessity of its own nature, and of which the action is determined by itself alone. On the other hand, that thing is necessary, or rather constrained, which is determined by something external to itself to a fixed and definite method of existence or action.

Elements in Which 1D7 is Used
  1. 1D7  1p17c2
  2. 1D7  1p32d
  3. 1D7  1p33s2
  4. 1D7  2p17s
  5. 1D7  3p49d