Individual Elements

←1D5
1D7→

1D6

Elements Used in 1D6

N/A

Per Deum intelligo ens absolute infinitum hoc est substantiam constantem infinitis attributis quorum unumquodque æternam et infinitam essentiam exprimit.

EXPLICATIO: Dico absolute infinitum, non autem in suo genere; quicquid enim in suo genere tantum infinitum est, infinita de eo attributa negare possumus; quod autem absolute infinitum est, ad ejus essentiam pertinet quicquid essentiam exprimit et negationem nullam involvit.

By God versta ik een wezend, volstrektelijk onëindig: dat is, een zelfstandigheit, die uit onëindige toeëigeningen bestaat, van de welken yder een eeuwige onëindige wezentheit uitdrukt.

Verklaring.--Ik zeg volstrektelijk, en niet in zijn geslacht onëindig: want van al 't geen, dat alleenlijk in zijn geslacht onëindig is, konnen wy onëindige toeëigeningen ontkennen: (dat is, men kan onëindige toeëigeningen bevatten, die tot des zelfs natuur niet behoren) maar tot de wezentheit van 't geen, dat volstrektelijk oneindig is, behoort al 't geen, 't welk wezentheit nuitdrukt, en geen ontkenning insluit.

By God, I mean a being absolutely infinite--that is, a substance consisting in infinite attributes, of which each expresses eternal and infinite essentiality.

Explanation.--I say absolutely infinite, not infinite after its kind: for, of a thing infinite only after its kind, infinite attributes may be denied; but that which is absolutely infinite, contains in its essence whatever expresses reality, and involves no negation.
Elements in Which 1D6 is Used
 1. 1D6  1p10s
 2. 1D6  1p11a2
 3. 1D6  1p14d
 4. 1D6  1p14c1
 5. 1D6  1p16d
 6. 1D6  1p19d
 7. 1D6  1p23d
 8. 1D6  1p31d
 9. 1D6  2p1d
 10. 1D6  2p1s
 11. 1D6  2p2d
 12. 1D6  2p45d
 13. 1D6  4p28d
 14. 1D6  5p35d