Individual Elements

←1D2
1D4→

1D3

Elements Used in 1D3

N/A

Per substantiam intelligo id quod in se est et per se concipitur hoc est id cujus conceptus non indiget conceptu alterius rei a quo formari debeat.

By zelfstandighèit versta ik 't geen, dat in zich is, en door zich bevat word: dat is, welks bevatting niet de bevatting van een anderding, van 't welk het gevormt moet worden, behoeft.

By substance, I mean that which is in itself, and is conceived through itself; in other words, that of which a conception can be formed independently of any other conception.

Elements in Which 1D3 is Used
  1. 1D3  1p1d
  2. 1D3  1p2d
  3. 1D3  1p4d
  4. 1D3  1p5d
  5. 1D3  1p6c
  6. 1D3  1p6ca
  7. 1D3  1p10d
  8. 1D3  1p15d
  9. 1D3  1p18d
  10. 1D3  1p28d